Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Електронен контролер DEI-107E - ­ инструкция


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 Търся инструкция за настройка
ice


Нов участник


Здравейте колеги,днес бях на сервиз на една хладилна камера 100м3,сглобяема средно температурна.Камерата имаше пропуск на фреон -отстранихме проблема,но клиента иска камерата да подържа -4С за целта сложих нагревател в тръбата за дефрост ,но не можах да настроя електрониката да обескрежава на по къси интервали.
Трябва ми инструкция на електронен блок DEI-107 , за първи път срещам тази електроника

Всичко записи: 34 : Дата на рег-ция: Юни 2006 : Отправено: 10 Януари, 2007 - 18:03:15
kolyoАдмин
От: Русе


Такъв ли е :
http://www.dei.com.tw/product/cool_e.htm
http://www.service-ruse.eu/dounload/ref/controllers/DEI/107E.pdf

att-45a52d1866c147c_p.gif


Всичко записи: 12477 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 10 Януари, 2007 - 19:36:43
ice


Нов участник


Същият е .Много ще съм ви благодарен ако качите инструкциите на български .

Всичко записи: 34 : Дата на рег-ция: Юни 2006 : Отправено: 11 Януари, 2007 - 19:03:39
rumen


Нов участник
От: София


Здравей, работех в един сервиз за хладилни инсталации и там ги продаваха - имам всички настройки на български но са на лист.

Изпратих ти на факса и DEI-615, DEI-105A, DEI-104, DEI-107 Сега ги намерих дано ти бъдат полезни

Всичко записи: 36 : Дата на рег-ция: Яну. 2007 : Отправено: 13 Януари, 2007 - 12:21:49
kolyoАдмин
От: Русе


http://www.service-ruse.eu/dounload/ref/controllers/DEI/DEI107_1.pdf
http://www.service-ruse.eu/dounload/ref/controllers/DEI/DEI107_2.pdf

Всичко записи: 12477 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 13 Януари, 2007 - 14:17:08
rumen


Нов участник
От: София


DEI-107 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1.Спецификации:
а.Размери:
Размери на предния панел: 34.5mm(H)x75mm(W)+/-1mm
Монтажен отвор: 30mm(H)x72mm(W)x85mm(D)+/-1mm
b.Работна среда
Режим на работа: -5оC~55оC
Режим на съхранение: -10оC~65oC
Влажност: 20%~85%(без конденз)
c.Вход/Изход
Входно напрежение: AC220V +/-10% една фаза 50/60Hz
Консумирана мощност: max. 5W
Температурен обхват: -45оC~55oC,Допустимо отклонение +/-1оC
Реле за изход към компресора: 8A/250VAC
Реле за изход към вентилатора: 8A/250VAC
Реле за изход към нагревателя: 8A/250VAC
Изход за аларма: звънец
2.Командни бутони:
а.Режим на настройка:
-При включено устройство,натиснете и задръжте бутон Set за 3 секунди,за да въведете желаната температура.На дисплея се появява мигащo “tS”
-Натиснете бутон Ñ или ,за да превключвате параметричните кодове от а до f :
tS, td, dF, dt, AU, AL, Ad, LS, Ot, Ct, AC, dS, Cr, CS, FC, Fd, dO, dr.
b.Изобразяване или промяна стойностите на параметрите:
-След избирането на параметричен код,натиснете бутона Set,за да бъде изобразена стойността му на дисплея
-Натиснете отново бутона Set ,за да се върнете към режима на настройка и стойността на параметъра
-Натиснете бутон ▼ или ▲ ,за да настроите параметъра ,отново натиснете бутона Set,за да бъде запаметена новата му стойност и да се върнете към изображението на параметричния код върху дисплея.(Натиснете продължително бутон ▼ или ▲ ,за да променяте стойностите по-бързо)
-Изберете “OU”код,после натиснете бутона Set,за да запаметите параметъра,да излезете от режима на настройка и да се върнете към нормален режим на работа.
c.При режим на настройка:
-Ако не натиснете нито един бутон в продължение на 15 секунди,системата ще запамети текущата стойност на параметъра,ще премине от режим на настройка към работен режим и ще изобрази на дисплея температурата в този момент.
3.Бързо замразяване:
-Когато устройството е включено,но не е в режим на размразяване,натиснете бутоните Set и Log и задръжте 3 секунди,за да прекратите режима на бързо замразяване.На дисплея се появява мигащо “Comp”.

4.Ръчно размразяване:
-Когато устройството е включено,но не е в режим на бързо замразяване,натиснете едновременно бутоните ▼и ▲ и задръжте 3 секунди,за да стартирате или прекратите режима на размразяване.На дисплея се появява мигащо “Defr” . Когато температурата на изпарителя надвиши крайната температура на размразяване,той не може да премине към режим на размразяване или да го прекрати.
-Моля,задръжте бутона ▲ за 3 секунди,за да бъде изобразена температурата на изпарителя.3 секунди по-късно на дисплея ще се появи стайната температура.
5.Регистриране на минимална и максимална температура:
-Когато стайната температура достигне зададената,системата ще започне да записва минималната и максималната температура измерени въобще.
-Натиснете бутона Log по всяко време,за да върнете на дисплея минималната и максималната стойност на температурата.При задържане на бутона Log за 5 секунди ще изтриете предишния запис и ще стартирате записването отново.
6.Връщане към фабричните настройки:
-Натиснете едновременно бутоните Log и Set и включете уреда отново,за да се върнете към фабричните настройки(на дисплея се появява “rS”).2 секунди по-късно системата се рестартира автоматично.
7.Мигащ индикатор,индикатор при повреда и аларма:
а.Мигащ индикатор:
-Компресор: лампата свети,когато компресора работи,в противен случай угасва.
-Дисплеят примигва,когато компресора е в защитен режим със закъснение.Дисплеят примигва бързо,когато е в ход режима за бързо замразяване.
-Режим на размразяване:Дисплеят примигва,когато е в режим на размразяване.
-Аларма:Дисплеят примигва,когато има повреда или алармата работи.
-Настройка:Дисплеят примигва,коато уреда е в режим на настройка.
b.Индикатор при повреда:
-”Е1”:Повреда в сензора.(Проверете дали сензора прави добър контакт или го сменете при нужда)
-”Е2”:Повреда в сензора на изпарителя.( Проверете дали сензора прави добър контакт или го сменете при нужда)
-”Е3”:Повреда в паметта(стойностите на параметрите).(Изключете и включете уреда отново,за да премине към фабричната настройка)
d.Изход за аларма:
-Звънецът се включва,когато изтече зададеното време.Натиснете бутона▼,за да спрете сигнала и натиснете ▼ отново,за да го включите.
8.Система за заключване на настройките:
-Натиснете едновременно бутоните Log и Ñ за 3 секунди.Стойностите на всички настройки се заключват и на дисплея се появява “LC”.
-Натиснете отново бутоните Log и Ñ едновременно за 3 секунди.На дисплея се появява “UL”и настройките се отключват.

9.107 Списък с параметрите:

Код Функция Обхват Настройка Единица Описание Мин Макс
tS - Настройка на температурата (LS...45) -18 oC
Крайна точка на компресора

td - Настройка на температурния праг (1...10) 4 oC
Компресорът работи,когато темп. = tS + td

dF - Работен график(1...99) 4 Hr
Настройте интервала между циклите на размразяване

dt - Цикъл на размразяванеm (0...99) 25 Min
Продължителността на размразяването се определя от предварително зададеното време.То приключва,когато времето изтече или когато темп. на изпарителя>=dS.Размразяване не протича,когато dt=0 или когато работният график приключи,но стайната темп. >=dS. Можете да стартирате или спрете размразяването ръчно.

AU - Аларма при достигане на макс.температура (AL+1...55) 45 oC
Тази функция е възможна,когато стайната темп. достигне зададената.Когато стайната темп.>=AU, стойността й и “UA” се изобразяват последователно на дисплея.

AL - Аларма при достигане на мин. температура (-45...AU-1) -40 oC
Тази функция е възможна,когато стайната темп. достигне зададената.Когато стайната темп<=AL,стойността й и “LA” се изобразяват последователно на дисплея.

Ad - Аларма/Закъснение (0...99) 15 Min
При въвеждане на Ad=0,алармата работи без закъснение.

Ls - Настройка на мин. температура (-40...tS) -30 oC
Въвеждане на мин.температура

Ot - Температурен обхват(-12...12) 0 oC
Въвеждане на температурен обхват

Ct - Настройка време при бързо замразяване (0...24) 4 HR
Периодът,през който компресора работи постоянно.Този режим се използва,когато хл.стая е заредена с нови продукти.Спира се ръчно.Когато Ct=0,не протича цикъл на бързо замразяване.

AC - Компресор- Настройка време при защитен режим (1...30) 1 Min
Ако AC=0,не се стартира настроеното закъснение.Компресорът работи с 1 минута закъснение след първото включване и изключване.

dS - Крайна температура на размразяване (0...55) 10 oC
По време на цикъл на размразяване,когато темп. на изпарителя >=dS, размразяването се прекратява,за да се избегне разваляне на храната.

Cr - Включен компресор при повреда на сензора (0...99) 15 Min
Ако Cr=0 компресорът е винаги включен при повреда в сензора.

CS - Изключен компресор при повреда на сензора (0...99) 15 Min
Ако CS=0 компресорът е винаги изключен при повреда в сензора.

FC - Вентилатор-режим (0...1) 1
При FC=0 вентилаторът работи в зависимост от компресора. При FC=1 работи постоянно.

Fd - Стартиране на вентилатора със закъснение след размразяване (0...99) 10 Min
Въведете интервала между края на цикъла на размразяване и включването на вентилатора.Въведеното време започва да тече след спирането на компресора.

dO - Режим на размразяване (0...1) 0
При dO=0 размразявянето се извършва от електрически нагревател, при dO=1-от горещ газ

Всичко записи: 36 : Дата на рег-ция: Яну. 2007 : Отправено: 18 Март, 2007 - 21:16:22
kolyoАдмин
От: Русе


Ел. Контролер NAN DG107i - вентилатори
Здравейте. Проблема се корени в параметрите на контролера.
При нагласа на вътрешните да работят постоянно те не палят. Нагласям на температура на датчик 2 по ниска от околната и започва да върти външния но не и вътрешните.
щом го променя параметара се случва обратното.
Дайте акъл колеги!
Ustata
Нещо си объркал жиците - външния вентилатор се свързва към компресора

Всичко записи: 12477 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 27 Юли, 2015 - 12:58:45
 
| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |

Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Електронен контролер DEI-107E - ­ инструкция [Страници (1)]Powered by ExBB 1.9.1

BGtop.net

[ Script Execution time: 0.0423 ]   [ Gzipped ]