Списък на форумите Форум битова техника
Ремонт на перални , съдомиални , сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Форум битова техника » Статии » Принцип на работа на климатика

Принцип на работа на климатика

  Основните възли на всяка климатична система са два радиатора, херметично свързани с медни тръби, и компресор, осигуряващ циркулация на фреона в системата. В процеса на работа произтича пренасяне на топлина от единия радиатор към другия. При това единия от тях се нагрява, а втория истива. Физическата основа на този процес е свойството на газовете да се охлаждат при разширение и нагряват при свиване. В качеството на работно вещество до неотдавна се използваше фреон R22 – негорим, невзривоопасен, нетоксичен газ. В съвременните модели климатици вместо обикновенния фреон все по често се използва хладилния агент R410A , който не оказва вредно въздействие на озоновия слой.
Ако разгледаме по подробно конструкцията на настенната сплит-система, то ще се окаже, че във външното тяло се намират компресор, кондензатор, вентилатор, филтър, куплунзи. Във вътрешното тяло са изпарителя (топлообменника), платка за управление, вентилатор, въздушни филтри, хоризонтални и вертикални жалузи и куплунзи. Кондензатора и изпарителя представляват два радиатора, изпълняващи функциите на охлаждане и нагряване съответно.

Как студа става по студен

Процесът на работа на климатика се заключава в следното. На входа на компресора от изпарителя постъпва фреон в газообразно състояние при температура 10–20°С и налягане 3–5 атм. Компресорът сгъстява фреона до 10–15 атм., което води до неговото нагряване до температура, превишаваща 70°С. Нагретия фреон постъпва в кондензатора, където преминава в течна фаза с отдаване на топлина. Въздухът, минаващ през кондензатора се нагрява и излиза навън. За ускоряването на този процес във външното тяло е поместен вентилатор, осъществяващ обдухване на кондензатора. От конденсатора топлия фреон през терморегулиращия вентил постъпва в изпарителя. В изпарителя течния фреон преминава в газообразна фаза с поглъщане на топлина, затова въздухът, продухван от турбината през изпарителя, постъпва в помещението охладен. След това газообразния фреон постъпва на входа на компресора, и цикълът се повтаря. Един от най-сериозните проблеми в работата на климатика възниква, ако фреона в изпарителя не успее напълно да премине в газообразно състояние. В този случай на входа на компресора попада течност, която за разлика от газа е несвиваема. В резултат компресор излиза от строя. Причините поради които фреона не успява да се изпари, може да бъдат няколко, най- распространените - замърсени филтри (при това се влошава обдухването на изпарителя и топлообмена) и включването на климатика при отрицателни външни температури(в този случай в изпарителя постъпва твърде студен фреон). Климатика има и електронен блок, който управлява работата му в зависимост от избрания режим. Всички съвременни модели имат и пулт за дистанционно управление, позволяващ да се задават параметрите.

Конструкция на типова стенна сплит-система

ВЪНШНО ТЯЛО

1. Вентилатор, създаващ въздушен поток за обдухване на кондензатора.
2. Кондензатор – това е радиатор, в който произтича охлаждане и кондензация на фреона, въздухът преминаващ покрай кондензатора се нагрява и отива в окръжаващата среда.
3. Компресор, осъществяващ сгъстяване на фреона и поддържащ неговото движение по хладилната система.
4. Платка за управление — като правило се монтира в инверторните климатици. В неинверторните модели цялата електроника е във вътрешното тяло
5. Четирипътен вентил — монтира се в модели, работещи на отопление. В режим отопление този магнетвентил изменя направлението на движение на фреона, при това вътрешното и външното тяло като че си разменят местата: вътрешното тяло работи на отопление, а външното — на охлаждане.
6. Щуцерни съединения (на рисунката не се виждат) за включване на медните тръби, съединяващи външното и вътрешното тела.
7. Филтър на фреоновата система е монтиран преди входа на компресора и го защитава от частици мръсотия, които могат да попаднат в системата при монтажа на климатика.
8. Защитен капак, който скрива щуцерните съединения и електрическите куплунзи.

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

1. Преден панел — това е пластмасова решетка, през която в тялото влиза въздух. Панелът лесно се сваля за обслужване на климатика (почистване на филтрите и т.н.)
2. Филтър за грубо почистване, представляващ пластмасова мрежа. Неговото предназначение е да задержа едрър прах, животински косми, тополов пух и т.н. За нормална работа на климатика филтърът трябва да се чисти два пъти в месеца.
3. Система филтри се състои от различни филтри за финно почитване, сред които обикновенно са : въгленов (отстранява неприятните миризми), електростатичен (задържа дребния прах), антибактериален и т.н.
4. Турбина — предназначена за циркулация на очистения и охладен (или загрят) въздух в помещението.
5. Изпарител — това е радиатор (топлообменник), в който произтича нагряване на студения фреон и неговото изпаряване. Обдухвания през радиатора въздух, съответно се охлажда.
6. Хоризонтални жалузи, предназначени за регулиране на посоката на въздушния поток по вертикала. Тези жалузи се управляват от електромотор и тяхното положение може да се регулира от пулта за дистанционно управление. Освен това жалузите могат автоматично да извършват колебателно движение за равномерно разпределение на въздушния поток в помещението.
7. Панел за индикация — състои се от индикатори (светодиоди), показващи в какъв режим работи климатика и сигнализиращи за възможни неизправности.
8. Вертикални жалузи, които регулират направлението на въздушния поток по хоризонтали.
9. Платка за управление (на рисунката не е показана), на която е разположен електронния блок с централния микропроцесор.
10. Щуцерни съединения (на рисунката не са показани), разположени в долната задна част на вътрешното тяло. Към тях се свързват медни тръби, свързващи външното и вътрешното тела.