Списък на форумите Форум битова техника
Ремонт на перални , съдомиални , сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Форум битова техника »Статии » Превод на обозначенията

Превод на български език на обозначенията на режимите на работа на пералната машина и видовете тъкани


Английски Немски Италиански Руски Български
Режими на работа на пералнята
Drying Trocken Asciugatura Сушка Сушене
Drain Abpumpen Scarico Слив воды Източване на водата
Easy care Pflegeleicht Poco sporchi стирка слабозагрязненного белья Пране на лекозамърсено пране
Easy ironing Bugelleicht Stira meno Легко гладить «Леко гладене» (програма, исключваща образуването на гънки)
Intensive washing Intensiv waschen Lavaggio forte Интенсивная стирка Интензивно пране
Pre-washing Vorwasche Pre-lavaggio Предварительная стирка Предпране
Rapid Zeit sparen Rapido Быстрая стирка Бързо пране
Rinse Spulen Risciacqui Полоскание Плакнене
Short rinse Kurzschleudern Risciacqua corto Короткое полоскание Късо плакнене
Soak Weichspulen Ammollo Замачивание Накисване
Spin Schleudern Centrifuga Отжим Центрофуга
Spin exclusion Ohne schleudern Esclusione centrifuga Отмена отжима Без центрофуга
Start delay Startzeit Ritardatore di partenza Задержка начала работы Отложен старт
Washing Wasche Lavaggio Стирка Пране
Water plus Wasser plus Acqua plus Больше воды «Повече вода»-повишено ниво на водата при пране и плакнене
Бутон за пускане
Start/stop Ein/Aus Marchia/arresto Вкл./Выкл. Включено/Изключено
Обороти на барабана при центрофуга
RPM U/min Giri Об./мин Обороти в минута
Видове тъкани
Delicate fabrics Fein Tessuti delicate Деликатные ткани Деликатни тъкани
Colored fabrics Bunt Tessuti colorati Цветные ткани Цветни тъкани
Strong fabrics Koch Tessuti resistenti Стойкие ткани Устойчиви тъкани (допускащи пране при висока температура)
Silk Seide Seta Шелк Памук
Wool Wolle Lana Шерсть Вълна


Форум битова техника » Статии » Превод на обозначенията