Списък на форумите Форум битова техника
Ремонт на перални , съдомиални , сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника

Форум битова техника » Кодове за грешки » Перални AEG

Кодове за грешки - перални AEG

C0 ( F0 ) - несъответствие между аналоговия и цифровия пресостати / утечка на нагревателя на корпус
- проверява се нагревателя за утечка на корпус
- проверяват се маркучетата на ниворегулаторите

C1 ( F1 ) - няма подаване на вода ( магнетвентила не е отворен / запушен / ниско налягане на водата )
- проверява се налягането на водата
- почиства се входния филтър
- проверяват се магнетвентилите
- проверява се ниворегулатора
- проверяват се свързващите проводници

C2 ( F2 ) - помпата е блокирала / не работи / малък дебит
- проверява се помпата
- проверява се маркуча за мръсна вода
- проверява се ниворегулатора
- проверяват се свързващите проводници

C3 ( F3 ) - сработил е аквастопа
- проверява се за наличието на течове
- проверява се помпата
- проверява се изключвателя на аквастопа
- проверяват се свързващите проводници

C4 ( F4 ) - повредена циркулационна помпа
- проверява се циркулационната помпа
- проверяват се свързващите проводници
- заменя се платката

C5 ( F5 ) - сработил е датчика за прегряване на мотора
- проверява се мотора

C6 ( F6 ) - повреден ниворегулатор / повреден аналогов пресостат / повреден нагревател
- проверява се ниворегулатора
- проверява се аналоговия пресостат
- проверява се нагревателя

C7 ( F7 ) - няма нагряване на водата (маркучът за мръсната вода на пералнята не е правилно монтиран - краят му трябва да бъде на височина 60-90 сантиметра от пода )
- проверява се нагревателя
- проверява се датчика за температура
- проверяват се контактите на релето
- проверяват се свързващите проводници

C8 ( F8 ) - повреден датчик за температура
- проверява се датчика за температура
- проверяват се свързващите проводници

C9 ( F9 ) - няма импулси от тахогенератора
- проверява се дали оста на мотора не е блокирала
- проверяват се четките
- проверява се тахогенератора
- проверяват се свързващите проводници

CA ( FA ) - повреден симистор ( MOS - транзистор )
- замена са платката

CB ( FB ) - преливане ( сработил е аварийния контакт на пресостата )
- проверяват се магнетвентилите
- проверява се ниворегулатора
- проверяват се свързващите проводници

CC ( FC ) - повреден датчик за прегряване на MOS-транзистора
- проверява се свързването на датчика
- заменя са платката

CD ( FD ) - повредена блокировка
- проверява се блокировката
- проверяват се свързващите проводници

CE ( FE ) - липсва сигнал от разпределителя за вода
- проверяват се мотора и редуктора на разпределителя за вода

CF ( FF ) - грешка в EEPROM
- заменя са платката


Бинарни кодове


Форум битова техника » Кодове за грешки » Перални AEG