Списък на форумите Форум битова техника
Ремонт на перални , съдомиални , сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Форум битова техника » Кодове за грешки » Перални ARISTON и INDESIT

Кодове за грешки ARISTON и INDESIT

Кодове за грешки на перални Маргарита 2000


Н20 - проблем с пълненето на вода

c0n - датчик за проводимост (conductivity sensor)

F01 : Във веригата на симистора има късо съединение или утечка.
1. Проверява се куплунга за мотора на платката.
2. Проверява се за наличие на вода и влага.
3. Проверява се куплунга на двигателя за механични повреди на проводниците.
4. Заменя се платката.

F02 : Моторът не работи, тахогенераторът окъсен/прекъснал.
1. Проверяват се контактите на куплунга CNE на платката.
2. Поверяват се изводите на мотора.
3. Проверява се връзката на мотора с платката.
4. Прозвънява се намотката на мотора и тахогенератора.
5. Заменя се платката.

F03 : Датчикът за температура окъсен/прекъснал/или няма обмен на данни между процесора и EEPROM
1. Проверяват се контактите на куплунга CA1 на платката.
2. Проверяват се проводниците на датчика за температура.
3. Проверява се целостта на проводниците от датчика до куплунга.
4. Заменя се датчика или платката.

F04 : Ниворегулатора в положение «пълно» и «празно» едновременно(залепнал в положение "празно")
1. Проверяват се контактите на куплунга CN1 на платката.
2. Проверяват се контактите на ниворегулатора.
3. Проверява се целостта на проводниците от датчика до платката.
4. Заменя се ниворегулатора или платката.

F05 : Блокирала помпа или залепнал ниворегулатор в положение "празно".
1. Проверяват се контактите на куплунга CNF на платката и изводите на помпата.
2. Проверява се филтъра на помпата.
3. Проверява се намотката на помпата.
4. Заменя се помпата или платката.

F06 : Грешка в селектора за програми(не е намерен кода)
1. Проверяват се контактите на куплунг CND на платката.
2. Проверява се куплунга на селектора.
3. Проверява се целостта на проводниците от селектора до платката.
4. Проверява се селектора.
5. Заменя се селектора или платката.

F07 : Залепнало реле на нагревателя.
1. Проверяват се контактите на CN1 на платката.
2. Възстановяват се връзките на CN1.
3. Възтановяват се връзките на нагревателя.
4. Заменя се платката.

F08 : Нагревателят е прекъснал или ниворегулатора е залепнал в положение «пълно».
В повечето случаи грешка F08 е свързана с утечка в нагревателя на корпус , влага в куплунзите или на самата платка.
1. Проверяват се контактите на куплунга CN1 на платката.
2. Въстановяват се връзките на CN1.
3. Възстановяват се връзките на ниворегулатора.
4. Заменя се нагревателя,ниворегулатора или платката.

F09 : Грешка SETUP-няма връзка с паметта(EEPROM).
1. Проверява се дали изводите на паметта(EEPROM) контактуват добре.
2. Проверява се съответствието на версията на паметта.
3. Поставя се съответстваща на модела версия на програмата.

F10 : Ниворегулатора е в положение «празен» или в неутрално положение (нито «празен», нито «пълен»).
1. Проверяват се контактите на куплунга CN1 на платката.
2. Проверяват се контактите на ниворегулатора и нагревателя.
3. Проверява се нагревателя.
4. Проверяват се проводниците от ниворегулатора до платката.
5. Заменя се платката , ниворегулатора или нагревателя.

F11 : Отсъстствие на обратна връзка от помпата.
1. Проверяват се контактите на куплунга CN1 на платката.
2. Проверяват се контактите на CNF на платката.
3. Проверява се куплунгът на помпата и ниворегулатора.
4. Проверява се намотката на помпата.
5. Заменя се помпата или платката.

F12 : Отсъстствие на връзка между дисплея и платката.
1. Проверява се куплунга CNC на платката.
2. Проверява се 8-контактния куплунг на дисплея.
3. Проверява се целостта на 8-проводния кабел между куплунзите CNC-CN.
4. Заменя се основната платка или платката на дисплея.

F13 : Датчикът за температура на сушилнята е изключен.
1. Проверяват се контактите на куплунга CAN на платката.
2. Проверяват се проводниците към датчика за температура на сушилнята.
3. Заменя се датчикът за температура или платката.

F14 : Куплунга на сушилнята не е включен или проводниците са прекъснати.
1. Проверяват се контактите на куплунга CN111 на съединителната платка.
2. Проверява се куплунга CN1.
3. Заменя се съединителната платка.

F15 : Сушилнята не се изключва.
1. Проверява се правилно ли е включен куплунга CN1 на съединителната платка.
2. Проверява се съединителния куплунг.
3. Проверява се включването на ниворегулатора.
4. Заменя се куплунга.
5. Заменя се ниворегулатора.
6. Заменя се съединителната платка.

F16 : Неисправност на позиционера на пералните с горно пълнене.
1. Проверява се съединителния куплунг.
2. Проверява се блокировката и микропереключвателя на блокировката.
3. Проверява се свързването на блокировката.
4. Заменя се блокировката.
5. Заменя се съединителната платка.

F17 : Блокировката на вратата не е включила/вратата отворена (за «Бързи врати»)
1. Проверете наличието на напряжение 220v на куплунга J4 на платката за управление на контакти 3 и 4, (отсътства в дежурен режим) и наличие на напрежение 220v на блокировката-контакти 3 и 5.
2. Проверете сработването на блокировката на куплунг J4 на платката за управление на контакти 1 и 2.
3. Проверете свързващите проводници на куплунг J4/блокировка.
4. Проверете ръчката на вратата.
5. Заменете блокировката.
6. Заменете платката.

F17 : Блокировката на вратата не е включила/вратата отворена (за «Обикновенни врати»)
1. Проверете наличието на напряжение 220v на куплунга J4 на платката за управление на контакти 2 и 3, (отсътства в дежурен режим) и наличие на напрежение 220v на блокировката-контакти 1 и 3.
2. Проверете сработването на блокировката на куплунг J4 на платката за управление на контакти 1 и 2.
3. Проверете свързващите проводници на куплунг J4/блокировка.
4. Проверете ръчката на вратата.
5. Заменете блокировката.
6. Заменете платката.


F18 : DSP (Digital Signal Processor)/микропроцесорна грешка.
• Заменя се платката за управление.

Забележка.
Кодовете за грешки от F01 до F11 се показват с брой мигания на светодиода за перални серии 2000 Ariston и Indesit.
Кодовете F01- F12 се изписват на дисплей-за перални Indesit серии Evolution.
Кодовете F01- F15 се използват на перални Ariston и Indesit със сушилня

        В случай на установяване на грешка,се отстранява причината за нейното възникване,след което процедурата за проверка се пуска отново.
По такъв начин се отстраняват всички възможни неизправности една след друга.


Ако пералнята сама не показва грешка,може да се провери с помощта на Диагностичния ключ (ДК),
Използва се специална процедура за автотест, която се активира по следния начин:
1. Нулиране на програмата (поставяме селектора на точка)за повече от 5 секунди и изчакваме примигването в режим «нулиране».
2. Поставяме ДК в куплунга на електронния модул на задния панел на пералнята.
3. Поставяме преключвателя на ДК в положение «Test».
4. Изчакваме блокирането на люка и началото на въртене на селектора на програми.
5. Поставяме превключвателя на ДК в положение «РС».

Пералнята изпълнява следния цикъл:
Селектора спира в положение 0 (12 часа,ако пералнята има отложено включване или програма 1,ако няма).
Включва се магнетвентила за пълнене при пране приблизително за 10 секунди.
Включва се магнетвентила за пълнене при предпране приблизительно за 10 секунди.
Магнетвентила за пране и предпране се включват едновременно до сработване на ниворегулатора.
Водата се нагрява до 30 градуса, моторът се върти в двете посоки с паузи както при пране.
Селекторът преминава в позиция 9.
Източване на водата и центрофуга.
Селекторът преминава в позиция «нулиране».

Процедурата може да бъде повторена толкова пъти,колкото е необходимо.
Цикълът на проверка може да бъде прекъснат с поставяне на селектора в положение «Нулиране».


Кодове за неизправности на перални ARISTON DIALOGIC

=F1 - прекъсване на връзката между силовата платка и дисплея
- прекъсване на проводник
- неизправна платка на дисплея
- неизправна силова платка

=F2 - блокирал мотор,прекъсване/късо съединение на тахогенератора,изгорял симистор.
- повреден мотор
- неизправен тахогенератор
- повредена силова платка

=F3 - повреден датчик за температура
- прекъснал проводник
- неизправен датчик за температура

=F4 - повредена помпа или блокирал ниворегулатор в положение "пълно"
- неизправен ниворегулатор
- блокирала помпа
- повредена силова платка

=F5 - залепнал ниворегулатор в положение "празно" или "преливане"
- неизправен ниворегулатор
- прекъснал проводник
- неизправна платка за управление

=F6 - неизправна клавиатура или селектор
- прекъснал проводник
- неизправна клавиатура
- неизправна платка на дисплея

=F7 - неизправен нагревател или ниворегулатора е залепнал в положение "пълно"
- прекъснал проводник
- повреден нагревател
- повреден ниворегулатор

=F8 - залепнало реле на нагревателя или утечка на корпус в нагревателя
- повредено реле на нагревателя
- повреден нагревател

=F9 - повреда в силовата платка
- неизправна силова платка


Форум битова техника » Кодове за грешки » Перални ARISTON и INDESIT