Списък на форумите Форум битова техника
Ремонт на перални , съдомиални , сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Форум битова техника » Кодове за грешки » Перални ELECTROLUX

Перални ELECTROLUX (AEG , ZANUSSI) - кодове за грешки EWM 1000 plus

E11 - затруднено пълнене на вода
- затворен кран или ниско налягане на водата
- маркуча за мръсна вода е неправилно монтиран
- повреден магнетвентил
- теч от казана или от ниворегулатора
- повреден ниворегулатор
- прекъснал кабел
- повредена платка

E13 - изтичане на вода
- маркуча за мръсна вода е неправилно монтиран
- няма налягане във водопроводната мрежа
- повреден магнетвентил
- изтичане/запушване маркучето на ниворегулатора
- повреден ниворегулатор

E21 - проблеми с източването
- маркучът е пречупен, запушен,неправилно поставен
- филтурът е запушен/замърсен
- повредена помпа
- прекъснал кабел
- повредена платка
- утечка на нагревателя на корпус

E23 - изгорял симистор на помпата
- повредена помпа
- прекъснал кабел
- поредена платка

E24 - повреда в схемата за контрол на помпата
- повредена платка

E33 - несъответствие между показанията на аналоговия и първо ниво на контактния пресостат
- повреден ниворегулатор
- утечка на нагревателя на корпус
- нагревател
- прекъснал кабел
- повредена платка

E35 - изтичане на вода
- повреден магнетвентил
- изпускане в ниворегулатора
- повреден ниворегулатор
- прекъснал кабел
- повредена платка

E36 - повреда в схемата за контрол на аналоговия пресостат
- повредена платка

E37 - повреда в първо ниво на ниворегулатора
- повредена платка

E39 - повреден датчик за преливане
- повредена платка

E41 - вратата е отворена / повредена блокировка
- прекъснал кабел
- повредена платка

E42 - вратата не се затваря / повредена блокировка
- прекъснал кабел
- повредена платка

E43 - повреден симистор на блокировката
- повредена блокировка
- прекъснал кабел
- повредена платка

E44 - повреда в схемата за контрол на блокировката на вратата
- повредена платка

E45 - повреда в схемата за контрол на симистора на блокировката на вратата
- повредена платка

E51 - симистора на мотора дава накъсо
- повредена платка
- утечка в мотора или кабелите

E52 - няма сигнал от тахогенератора
- повреден мотор
- прекъснал кабел
- повредена платка

E53 - повреден симистор на мотора
- повредена платка

E54 - повредени контакти на релето на мотора
- повредена платка
- утечка в мотора или кабелите

E61 - недостатъчно загряване на водата
- повреден датчик за температура
- повреден нагревател
- прекъснал кабел
- повредена платка

E62 - времето за загряване на водата е превишено
- повреден датчик за температура
- повреден нагревател
- прекъснал кабел
- повредена платка

E66 - повредено реле на нагревателя
- повредена платка
- утечка на нагревателя към корпус

E71 - повреден датчик за температура
- повреден датчик за температура
- прекъснал кабел
- повредена платка

E74 - неправилно поставен датчик за температура
- неправилно поставен датчик за температура
- повреден датчик за температура
- прекъснал кабел
- повредена платка

E91 - несъответствие във версията на диспея и платката
- прекъснал кабел
- повреден дисплей
- повредена платка

E92 - несъответствие във версията на диспея и платката
- повреден дисплей
- повредена платка (не отговаря на модела на пералнята)

E93 - неправилна конфигурация на пералнята
- неправилни данни за конфигурация
- повредена платка

E94 - неправилна конфигурация на цикъла
- неправилни данни за конфигурация
- повредена платка

E95 - няма връзка между процесора и EEPROM
- повредена платка

E97 - несъответствие между селектора за програми и конфигурацията на пералнята
- повредена платка (неправилни данни за конфигурация)

EB1 - проблеми с честотата на захранващо напрежение (неподходящо/смущения)
- повредена платка

EB2 - високо захранващо напрежение (неподходящо/смущения)
- повредена платка

EB3 - ниско захранващо напрежение (неподходящо/смущения)
- повредена платка

EF1 - задръстен филтър (времето за източване е превишено)
- маркучът е пречупен/запушен/много дълъг
- запушен филтър
- предупреждението се показва в края на цикъла (отделен светодиод)

EF2 - поставен е много прах за пране (твърде много пяна)
- поставен е твърде много прах за пране
- маркучът е пречупен/задръстен
- запушен филтър (отделен светодиод)

E00 - няма грешки
Форум битова техника » Кодове за грешки » Перални ELECTROLUX