Списък на форумите Форум битова техника
Ремонт на перални , съдомиални , сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Форум битова техника » Кодове за грешки » Перални LG

Перални LG - кодове за грешки


- няма подаване на вода - необходимото ниво на водата(246) не е достигнато за 8 минути от включването на магнетвентила

OE - няма източване на водата - водата не е източена за 10 минути

UE - дисбаланс
- прането е твърде малко
- пералнята не е нивелирана
- прането е струпано само от едната страна

FE - преливане - нивото на водата е превишило горната граница (213) , помпата се включва автоматично

PE - повреден ниворегулатор(пресостат) - честотата на изхода на аналоговия пресостат е извън зададените стойности

dE - отворен люк
- люкът не е затворен
- повредена блокировка

tE - грешка в нагряването - съпротивлението на датчика за температура е извън зададените граници
- повреден датчик за температура

CE - сработила токова защита
- късо съединение в статора на мотора

LE - мотора не върти

EE - EEPROM


Форум битова техника » Кодове за грешки » Перални LG