Списък на форумите Форум битова техника
Ремонт на перални , съдомиални , сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника

Форум битова техника » Кодове за грешки » Перални NEO

Кодове за грешки - перални NEO ( E1 с три бутона )

Err 01 - мига индикатор СТАРТ/ПАУЗА - блокировка
- проверява се блокировката
- проверяват се свързващите проводници

Err 02 - мига индикатор ГОТОВНОСТ- няма вода в казана (ниско налягане на водата, задръстен входящ филтър)
- проверява се налягането на водата
- почиства се входния филтър
- проверяват се магнетвентилите
- проверява се ниворегулатора
- проверяват се свързващите проводници

Err 03 - мигат индикатори СТАРТ/ПАУЗА и ГОТОВНОСТ - няма източване на водата(повредена помпа или задръстен филтър)
- проверява се помпата
- проверява се маркуча за мръсна вода
- проверява се ниворегулатора
- проверяват се свързващите проводници

Err 04 - мига индикатор КРАЙ на програмата - преливане(автоматично включва помпата)
- проверяват се магнетвентилите
- проверява се ниворегулатора
- проверява се маркучето на ниворегулатора

Err 05 - мигат индикатори КРАЙ на програмата и СТАРТ/ПАУЗА - проблем с нагревателя или датчика за температура
- проверява се нагревателя
- проверява се датчика за температура
- проверяват се свързващите проводници

Err 06 - мигат индикатори КРАЙ на програмата и ГОТОВНОСТ - проблем с мотора
- проверява се мотора

Err 07 - мигат индикатори КРАЙ на програмата , ГОТОВНОСТ и СТАРТ/ПАУЗА - проблем с мотора
- проверява се мотора

Err08 - светят постоянно индикаторите КРАЙ на програмата и ГОТОВНОСТ - проблеми със захранването ( пералнята спира да работи при напрежение под 180 волта и над 260 волта )
- проверява се захранващото напрежение


Форум битова техника » Кодове за грешки » Перални NEO