Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Форум » Правила

Изберeте тема
За този документ
Термини приети на форума:
Правила за участие във форума
Права на модераторите на форума
Права на администраторите на форума
Права на собственниците на форума
Отговорност
Правила за съставяне на съобщения на форума

За този документ
За този документ
Даденият документ регламентира правилата за ползване на "Форум битова техника" и поместените в него материали.
Документът е съставен от собственниците на форума и се явява основен при разрешаване на всички конфликти, възникващи при ползване на форума. Документът влиза в действие от момента на публикуването му на форума и е задължителен за всички участници във форума. Документът може да бъде допълнен по всяко време от собственниците на форума с уведомяване на участниците чрез съобщение на самия форум.

Върни се в началото

За този документ
Термини приети на форума:

Поток (топик): изходно съобщение (въпрос) и отговори (коментари) към това съобщение. Потокът има заглавие, указано при поместване на първото съобщение. В заглавието кратко се разкрива съдържанието на изходното съобщение.
Раздел на форума: набор от потоци със съобщения по определена тематика.
Форум: набор от раздели.
Участник във форума: всяко лице, преминало процедурата на регистрация.
Гост на форума: лице, което не е преминало процедура на регистрации, но желаещо да чете съобщенията на форума.
Регистрация: процедура за създаване на учетен запис на участника. При това се провежда доброволно разгласяване от участника на набор от информация и присвояване на ник и парола за последваща идентификация.
Администратор: доверен участник, комуто собственниците на форума са дали право да осъществява контрол на изпълнението на правилата за ползоване на форума.
Модератор: доверен участник, комуто собственниците на сайта са дали право да осъществява контрол на изпълнението на правилата за ползоване на определен раздел или набор от раздели.
Бан: изключване на участник от конференцията или по име(идентификатор) или по IP-адрес.

Върни се в началото

За този документ
Правила за участие във форума

1.1. Участниците са длъжни да прояват взаимно уважение един към друг.
1.2. Забраняват се прояви на религиозна, расова, полова и прочие нетърпимост или дискриминация.
1.3. Забранява се злоупотребяването с големи изображения, кодове, текстове, цитати, подписи и пр.
1.4. Забранява се използването на обидни думи , оскърбителни нападки и прочие изказвания, оскърбяващи достоинството на участник във форума, във всяка част на съобщението - заглавие, текст, подпис и пр.
1.5. Забранява се публикацията на съобщения, дискредитиращи всяко лице (юридическо или физическо).
1.6. Забранява се публикацията на съобщения, нанасящи морални или всякакви други щети на всяко лице (юридическо или физическо).
1.7. Забранява се обсъждане на теми, противоречащи на законодателството на Република България, в частност, обсъждане на хакерска дейност, кражби на интелектуална собственност и пр.
1.8. Забранява се използване на пряка реклама в съобщенията.
1.9. Забранява се обсъждане на действията на собственниците на форума, модераторите и администраторите по друг начин, освен по e-mail.
1.10. Съобщението трябва да се публикува в съответстващия на неговото съдържание раздел.
1.11. Съобщението трябва да има заглавие (име на темата), кратко раскриващо съдържанието на съобщението. Заглавия в стил "Колеги,помогнете!.." или "Въпрос!!!" се явяват от тази гледна точка неправилни.
1.12. Забранява се всяко търговско използване на материалите на форума.
1.13. Нетърговското използване на материалите на форума се допуска само при споменаване на форума като източник на информация, а също името (псевдонима) и e-mail адреса (ако е достъпен) на автора на информацията.
1.14. При създане на съобщения във форума, се забранява използване на информация, получена от трети лица без упоменаване за източника на данни и разрешение на автора.
1.15. Забранява се използването на имена от участници, близки до имената на други участници, с цел да се представят за тях и пишат съобщения от тяхно име.

Върни се в началото

За този документ
Права на модераторите на форума

2.1. В случаи на неспазване от участниците на правилата за участие във форума, модераторите имат право да променят, изтриват и преместват в друг поток техните съобщения, да изменят персоналната информация и внасят предупреждения на участниците.
2.2. Модераторите съвместно приемат решение за бан на един или друг участник при неспазване от участника на правилата за ползоване на конференцията.
2.3. Модераторите съблюдават правилата за ползоване на конференцията съобразно своето разбиране.
2.4. Действията на модераторите не се обсъждат по никакъв начин, освен по e-mail.

Върни се в началото

За този документ
Права на администраторите на форума

3.1. Администраторите имат същите права, както и модераторите.
3.2. Администраторът има право единолично да приема решения за бан на участник.
3.3. Администраторите съблюдават правилата за ползване на форума съобразно своето разбиране.
3.4. Действията на администраторите не се обсъждат по никакъв начин, освен по e-mail.

Върни се в началото

За този документ
Права на собственниците на форума

4.1. Собственниците имат всички права на съдържимото на форума и могат да го използват по всякакъв начин, като са задължени да споменават источника и името (псевдонима) на автора на информацията.
4.2. Собственниците имат абсолютен приоритет при приемане на решения, засягащи форума.
4.3. Действията на собственниците на форума не се обсъждат по никакъв начин , освен по e-mail.
4.4. Собственниците на форума не носят никаква отговорност за съобщенията на участниците.

Върни се в началото

За този документ
Отговорност

5.1. Отговорност във вид на предупреждение настъпва за нарушение на всека точка от правилата за ползване на форума в "лека" форма.
5.2. Отговорност във вид на бан за месец настъпва за нарушение на всяка точка от правилата за ползване на форума в "средна" форма.
5.3. Отговорност във вид на бан завинаги настъпва за нарушение на всяка точка от правилата за ползване на форума в "тежка" форма. а също при внасяне на участника трето предупреждение в съответствие с п. 5.1.
5.4. Степента на "тежест" на нарушението се определя от модераторите на разделите, администраторите и собственниците на форума съобразно своето разбиране.

Върни се в началото

За този документ
Правила за съставяне на съобщения на форума

6.1 Съответстващо на точки 1.10-1.11
6.2 Темата на съобщението трябва точно да указва предмета на обсъждане
6.3 В тялото на съобщението се препоръчва да се указва, какви инструменти и документация използвате.
6.4 Ако съдържанието на съобщението е непонятно на болшинството участници, то съобщението може да бъде изтрито от администратора или модератора.
6.5 Администраторите и модераторите имат право да закриват тема, ако в нея не се съдържа каквато и да е полезна информация.
6.6 Всички членове на форума са длъжни да се придържат към нормите и правилата на този език, на който те общуват.

Върни се в началотоPowered by ExBB 1.9.1

BGtop.net

[ Script Execution time: 0.0068 ]   [ Gzipped ]