Списък на форумите Форум битова техника
Ремонт на перални , съдомиални , сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Форум битова техника » Кодове за грешки » Климатици LG

Климатици LG - кодове за грешки


Преведено от списание Ремонт и Сервис

Код

Последователност на мигане на светодиода в случай на възникнала неизправност

Възможна причина

Отстраняване на неизправността

1

Повреда в единия от терморезисторите (прекъсване или късо съединениение) във вътрешното тяло  - за контрол на температурата на постъпващия въздух и тръбите на газовия контур

Проверява се изправността на терморезисторите във вътрешното тяло

2

Повреда на единия от терморезисторите (прекъсване или късо съединение) на външното тяло: датчика за температурата на постъпващия въздух или температурата на тръбите на газовия контура

Проверява се изправността на терморезисторите на външното тяло

3

Климатикът работи едновременно и на отопление и на охлаждане

Повторно се настройва режима на работа на климатика Проверява се изправността на системите за управление на отопление и охлаждане на въздуха

4

Сработила системата за защита на компресора от претоварване Проверява се изправността на системата за защита на компресора от претоварване

5

Грешка при обмена на данни между външното и вътрешното тяло Проверяват се свързващите проводници, а също схемите за обмен на данни на двата блока

6

Токът на консумация на едно или няколко изпълнителни устройства на външното тяло кратковременно е бил завишен Проверява се изправността на изпълнителните устройства на външното тяло и техните елементи за управление (крайните симистори)

7

Токът на консумация на външното тяло е бил завишен Проверява се налягането на фреона в системата, и изправността на елементите на външното тяло

8

Неизправност на двигателя на вентилатора

Проверява се изправността на двигателя, и системите за управление

9Неизправност на 4 - пътния вентил


Проверява се изправността на вентила


10

Повреда на терморезистора за контрол температурата на корпуса на компресора (прекъсване или късо съединение)

Проверява се изправността на терморезистора и при необходимост се заменя


Форум битова техника » Кодове за грешки » Климатици LG