Списък на форумите Форум битова техника
Ремонт на перални , съдомиални , сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Форум битова техника » Кодове за грешки » Климатици SAMSUNG

Климатици SAMSUNG - кодове


Климатици SAMSUNG - кодове за грешки

E101 - 1min. Time out Communication
E121 - Room sensor Error
E122 - In-coil sensor Error
E154 - Indoor FAN Error
E186 - MPI Error
Е202 - 1min. Time out Communication
Е221 - Outdoor temperature sensor Error
Е237 - Coil temperature sensor Error
Е251 - Discharge temperature sensor Error
Е416 - Discharge over temperature
Е440 - Operation condition secession(LOW)
E441 - Operation condition secession(High)
Е458 - Fan Error
E461 - Compressor Starting Error
E462 - I_Trip error / PFC Over current
E464 - IPM Over Current(O.C)
Е465 - Compressor Vlimit Error
Е466 - DC-Link voltage under/over Error
Е467 - Compressor Rotation Error
Е468 - Current sensor Error
E469 - DC-Link voltage sensor Error
Е471 - OTP Error
E472 - AC Line Zero Cross Signal out
E473 - Compressor Lock Error
E554 - Gas Leak Error
E556 - Capacity Miss-match


Климатици SAMSUNG - конфигурационни кодове

Програмиране на климатици Samsung

1 вариант:
1) . Кодът се състои от 12 цифри. Примерен код: 01258b – 1b037А
- Извадете едната батерия от дистанционното.
- Натиснете едновременно и задръжте бутоните за температура « НАГОРЕ » и  « НАДОЛУ »
- Дръжте натиснати двата бутона, поставете батерията на място. На дисплея се появяват шест нули.
- Отпуснете бутоните за промяна на температурата.
2) . Първата половина от кода започва с цифра « 0 ». Превключването между първата и втората половина на кода става с бутон « MODE ».
Избираме първата цифра – «0».
3) . Натискайки първия от бутоните въвеждаме първата половина от кода (шест цифри, първата от които е нула). Всеки бутон отговаря за своята цифра от кода. При всяко натискане на бутон цифрите се променят в кръг в последователност 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-b-C-d-E-F
4) Втората половина от кода започва с цифра « 1 ». Превключването между първата и втората половина на кода става с бутон « MODE ». Избираме първата цифра – «1».
5) . Натискайки първия от бутоните въвеждаме втората половина от кода (шест цифри, първата от които е - единица). Процедурата е същата, както и в точка 2.
6) . Натискайки бутон « MODE » проверяваме първата и втората половина на кода.
7) . Насочваме дистанционното с кода към климатика и натискаме бутон « ON/OFF ». Чува се мелодичен звук, който потвърждава че кодът е приет.
8) . Изваждаме и поставяме обратно батарията в дистанционното(без да натискаме бутони) за да го върнем към нормална работа.

2 вариант:
1) . Кодът се състои от 10 цифри. Примерен код: 25 02 57 03 40
. Въвеждането на кода става с пет двойки знаци. Превключването между двойките става с бутон « MODE ».
- Извадете едната батерия от дистанционното.
- Натиснете едновременно и задръжте бутоните за температура « НАГОРЕ » и  « НАДОЛУ »
- Дръжте натиснати двата бутона, поставете батерията на място. На дисплея се появяват шест нули.
- Отпуснете бутоните за промяна на температурата.
2) . Въведете първата двойка знаци.
Бутон «НАДОЛУ» отговаря за промяна на първата цифра. Бутон «НАГОРЕ» отговаря за промяна на втората цифра.
При всяко натискане на бутон цифрите се променят в кръг в последователност 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-b-C-d-E-F
3) . С бутон « MODE » се избира втората двойка знаци – триъгълник срещу втория символ – « Охлаждане ».
4) . Въведете втората, третата, четвъртата и петата двойки знаци.
5) . Натискайки бутон « MODE » проверяваме петте двойки знаци на кода.
6) . Насочваме дистанционното с кода към климатика и натискаме бутон « ON/OFF ». Чува се мелодичен звук, който потвърждава че кодът е приет.
7) . Изваждаме и поставяме обратно батарията в дистанционното(без да натискаме бутони) за да го върнем към нормална работа.

Модел 1 Модел 2 Код 1
AQ07A5ME 014A25-1700b7
AQ09A1ME 016A25-1700d9
AQ09A5ME 016A25-1700d9
 AQ12A9ME 017d25-17021d
 AQ18A9RE 097417-1A00Fb
 AQT24A1RE 094617-1A023F
 AQT24A5RE 094617-1A023F
 SC05ZA8 040000-1740A6
 SH05ZA8 006825-1700d9
 SH07ZA8 004825-170067
 SH07ZPGA 026065-17022E
 SH07ZS8 026064-1720Fb
 SH09VCD 007d08-1010Fb
 SH09ZA8 006825-1700d9
 SH09ZK8 027064-17221d
 SH09ZPGA 026566-170340
 SH09ZS2 025266-17A23F
 SH09ZS8 027064-17221d
 SH12VCD 007315-10123F
 SH12ZAB 007227-17023F
 SH12ZKG 066025-172362
 SH12ZPGA 067066-170362
 SH12ZS4 066065-17A351
SH12ZSG 066025-172362
SH18ZAOD 086417-1A021d
SH18ZPOA 086115-1d0351
SH18ZSOA 085115-1D2340
SH24TA6D 086314-1A023F
SH24TP6A 085416-1d0384
SH30ZC2 0E0000-1d020A
SH12ZSG D66025-172362
SH09ZS8 027064-17221d
SH07ZS8 026064-1720Fb
SH12ZPG 067066-170362
SH09ZPG 026566-170340
SH07ZPG 026065-17022E
AS09A3ME SC09ZA3/A 010000-1700d9
AS07A3ME SC07ZA3/A 010000-1700b7
AS09A4ME SC09ZA4/A 000000-1700d9
AS07A4ME SC07ZA4/A 000000-1700b7
AS12A1ME SC12ZA1/A 010000-17021d
AS09A1ME SC09ZA1/A 010000-1700d9
AS07A1ME SC07ZA1/A 010000-1700b7
AS12A2ME SC12ZA2/A 000000-17021d
AS09A2ME SC09ZA2/A 000000-1700d9
AS07A2ME SC07ZA2/A 000000-1700b7
AQV12Y6ME 007510-10723F
AQV09Y6ME 007500-1070Fb
AQV12A2ME SH12VA2 005212-10123F
AQV09A2ME SH09VA2 006500-1010FB
AQV12A1ME SH12VA1 015212-10123F
AQV09A1ME SH09VA1 016500-1010FB
SH12VCD 007315-10123F
SH09VCD 007d08-1010Fb
AD18B1(B2)E09 MH18ZA1(A2)-09 016223-1000EA
AD19B1(B2)E07 MH19ZA1(A2)-09 015553-100B7
AD19B1(B2)E12 MH19ZA1(A2)-12 015553-10023F
AD24B1(B2)E12 MH24ZA1(A2)-12 017553-10021d
AD26B1(B2)E12 MH26ZA1(A2)-12 -
AD26B1(B2)E07 MH26ZA1(A2)-07 -
AQT24A1(2)RE 094617-1A023F
SH24TA1 094617-1A023F
AQT24A2RE 084617-1A023F
AQT24A2RB 084617-1A023F
AST24A1RE 090000-1A023F
SC24TA1 090000-1A023F
AST24A2RE 080000-1A023F
AST24A2RB 080000-1A023F
AQT18A1RE 097417-1A00FB
SH18TA1 097417-1A00FB
AQT18A2RE 087417-1A00FB
AQT18A2RB 087417-1A00FB
AQ18A1RE 094417-1A021D
SH18ZA1 094417-1A021D
AQ18A2RE 084417-1A021D
AST18A1RE 090000-1A00FB
SC18TA1 090000-1A00FB
AST18A2RE 080000-1A00FB
AST18A2RB 080000-1A00FB
AS18A1RE 090000-1A021D
SC18ZA1 090000-1A021D
AS18A2RE 080000-1A021D
SH12ZPOB 085115-1d0351
AQ18P0GBA 085417-1d0340
AQ18P0GEA 08511-51d0351
AQT18P0GBA 0854d7-1d0340
AQT18P0GEA 0854d7-1d0340
SH24ZP6B 0872d6-1d0362
AQ24P6GBA 087417-1d0362
AQ24P6GEA 0872d6-1d0362
AQT24P6GBA 085417-1d0362
AQT24P6GEA 085417-1d0362
SH24TS6 085416-1d2362
AQT24S6GB 085417-1d2362
AQT24S6GE 085416-1d2362
AQ24S6GB 0852d5-1d2373
SH18ZS0 085115-1d2340
AQT18S0GB 085417-1d223F
AQT18S0GE 085417-1d2340
AQ18SOGB 085115-1d223F
AQ18SOGE 085115-1d2340
SH05ZZ8 005025-17021d
SH07ZZ8 005024-170360
SC05ZZ8 000000-17021d
AS05Z1AZD 000000-17021d
AS07Z1AZD 000000-17021d
SH24TP6(A) 085416-1d0384
AQT24P6GB 085417-1d0384
AQT24P6GE 085416-1d0384
AQ24P6GB 0852d5-1d0395
SH18ZPO(A) 086115-1d0351
AQT18P0GB 085417-1d0351
AQT18P0GE 085417-1d0362
AQ18P0GB 085115-1d0351
AQ18P0GE 086115-1d0351
SH24TS6 085416-1d2362
AQT24S6GB 085417-1d2362
AQT24S6GE 085416-1d2362
AQ24S6GB 0852d5-1d2373
SH18ZS0 085115-1d2340
AQT18SOGB 085417-1d223F
AQT18S0GE 085417-1d2340
AQ18S0GB 085115-1d223F
AQ18S0GE 085115-1d2340
AQ12*5MB 017725-17021d
AQ12*6MB 007725-17021d
AQ12*5ME 017626-17021d
AQ12*6ME 007626-17021d
AQ09*5ME SH09Z*5 016A25-1700d9
AQ*6ME SH09Z*6 006A25-1700d9
AQ09*5MED SH09Z*5D 016024-1700EA
AQ07*5MED SH07Z*5D 006024-1700EA
AQ07*5ME SH07Z*5 006024-1700EA
AQ07*6MED SH07Z*6D 004A25-1700b7
AQ07*6ME SH07Z*6 004A25-1700b7
AQ09*7ME SH09Z*7 016825-1700d9
AQ09*8ME SH09Z*8 006825-1700d9
AQ07*7ME SH07Z*7 014825-170067
AQ07*8ME SH07Z*8 004825-170067
AQ12*9ME SH12Z*9 017d25-17021d
AQ12*0ME SH127*0 007d25-17021d
AQ12*A(B)ME SH12Z*A(B)X 007227-17023F
SH30ZC1 0F5495-1d020A
SH30ZC2 0E54951d020A
SH12ZWH KFR-35G/SWA 25 02 57 03 40
SH12AWH AQ12WHWE 25 02 57 03 40
SH09AWH 25 02 57 00 08
SH09ZWH(E) KFR-25G/SWA 25 02 57 00 Fb
SH07ZP2(A) AQ07P2GE 024567-17021d
SH09ZP2 SH09ZP2A 025266-170340
AQ09P2GE 025365-170340
SH12ZP4 066065-170362
SH12ZP4A AQ12PA4GE 066066170362
AQT12P4GB 0670E6-170362
AQT12P4GE 0680E6-170351
SH07ZS2 SH07ZS2A 024567-17A200
SH09ZS2 025266-17A23F
SH09ZS2A AQ09S2GE 025365-17A23F
SH12ZS4 066065-17A351
SH12ZS4A AQ12S4GE 067066-17A351
AQT12S4GB AQT12S4GE 0670E6-17A351
AQ12*5MC AQ12*6MC 017725-17021d
AQ09*5MA AQ09*6MA 016A25-1700d9
AQ18*5RC AQ18*6RC 094415-15021d
AQ24*1RC AQ24*2RC 097617-1A023F
AS12*5MC AS12*6MC 010000-17021F
AS09*5MA AS09*6MA 010000-1700d9
AS07*5MA AS07*6MA 010000-1700b7
AS18*5RC AS18*6RC 090000-15021d
AS24*1RC AS24*2RC 090000-1A0340
SH07ZK8 026064-1720F6
AQ12*6MC 007725-17021d
AQ09*6MA 006A25-1700d9
AQ18*6RC 084415-15021d
AQ24*2RC 087617-1A023F
AS12*6MC 000000-17021F
AS09*6MA 000000-1700d9
AS07*6MA 000000-1700b7
AS18*6RC 080000-15021d
AS24*2RC 080000-1A0340
MH18ZC1-09 016223-100EA
MH18ZC2-09 006223-1000EA
MH19ZC1-07 015553-1000b7
MH19ZC2-07 005553-1000b7
MH19ZC1-07 015553-10023F
MH19ZC2-12 005553-100023F
MH24ZC1-12 017553-10021d
MH24ZC2-12 007553-10021d
MH26ZC1-07 011553-1000d9
MH26ZC2-07 001553-1000d9
MH26ZC1-12 015553-10023F
MH26ZC2-12 005553-10023F
SH12ZPG SH12ZPGA 067066-170362
SH09ZPG SH09ZPGA 026566-170340
SH07ZPG SH07ZPGA 026065-17022E
AQ12PGGE AQ12PBGE 067065-170362
AQ09P8GE 026064-170340
AQ09PBGE 026065-170340
AQ07P8GE 026064-17022E
AQ07PBGE 02606517022E
AQ12*5MB 017725-17021d
AQ12*6MB 007725-17021d
AQ12*5ME 017626-17021d
AQ12*6ME 017626-17021d

Форум битова техника » Кодове за грешки » Климатици SAMSUNG